Strona główna » Strony » Regulamin serwisu
Regulamin serwisu

Zobacz też:

1. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia, oznaczają:

 1. Portal, serwis, Polfan - całość oprogramowania i infrastruktury znajdującej się pod adresem http://polfan.pl.
 2. Użytkownik - każda osoba korzystająca z dowolnych usług Polfanu.
 3. Nick stały - identyfikator czatowy chroniony hasłem możliwy do założenia przez użytkownika poprzez rejestrację w serwisie.
 4. Nick tymczasowy - identyfikator bez hasła. Na czacie poprzedzony znakiem tyldy (“~”) identyfikujący użytkownika, który nie posiada konta w serwisie. Nick taki może być zajęty przez innych użytkowników po wygaśnięciu sesji logowania.
 5. Administracja, Server-Operatorzy, SOP-y, zespół - grupa użytkowników uprawniona do zarządzania serwisem oraz danymi użytkowników, w tym ich modyfikacją.

2. Postanowienia ogólne

 1. Serwis zbiera i przetwarza dane (w tym osobowe) zgodnie z zadeklarowaną Polityką Prywatności.
 2. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania treści udostępnianych przez użytkowników, w tym ich pokojów, nicków oraz wiadomości i grafik udostępnianych w serwisie.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do tymczasowego/stałego zaprzestania świadczenia usług bez wcześniejszego uprzedzenia.
 4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników podczas korzystania z usługi, w tym wysłane wiadomości, obrazy i inne.
 5. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki niewłaściwego korzystania z usług.

3. Użytkownicy

 1. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania i pełnej akceptacji postanowień tego regulaminu, Polityki Prywatności oraz Netykiety oraz prawa Rzeczpospolitej Polskiej podczas całego okresu korzystania z serwisu.
 2. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
 3. Pełnoletni użytkownicy mogą korzystać z pokoi oznaczonych flagą “Dla dorosłych”. Do określenia wieku są wykorzystywane dane, które użytkownik podał podczas rejestracji. Funkcja zmiany daty urodzin nie jest dostępna. Ewentualne błędy wynikłe podczas rejestracji należy zgłaszać administracji.
 4. Użytkownik może uzyskać następujące poziomy uprawnień na czacie:
  1. Właściciel (owner) - uprawnienia otrzymuje osoba zakładająca swój pokój czatowy w serwisie. Może nim zarządzać, w tym: edytować uprawnienia oraz zmieniać opis i kategorię pokoju. Posiada wszystkie niższe uprawnienia.
  2. Operator (full operator) - takie uprawnienia nadaje właściciel pokoju. Może wyrzucać (/kick), banować (/ban), wyciszać (/mute) użytkowników z niższym poziomem uprawnień. Posiada wszystkie niższe uprawnienia.
  3. Pół-operator (half operator) - takie uprawnienia nadaje właściciel lub full op. Może wyrzucać (/kick), banować (/ban), wyciszać (/mute) użytkowników z niższym poziomem uprawnień.
  4. Tymczasowy pół-operator (temp half operator) - podobnie jak halfop. Uprawnienia są usuwane użytkownikowi po wyjściu z pokoju.

4. Pokoje

 1. Pokoje na czacie posegregowane są wg grup kategorii oraz kategorii.
 2. Każdy pokój może być tylko w jednej kategorii. Wyjątki może ustanawiać administracja.
 3. Na czacie istnieją dwie grupy kategorii: Polfan oraz Chat Świata Magii.
 4. Zasady Grupy Polfan:
  1. zawiera kategorie główne, w każdej min. jeden pokój główny. Każdy pokój główny jest własnością serwisu,
  2. jest zarządzana przez Administrację; oznacza to, że pokoje w niej moderują server-operatorzy (SOP) lub/i osoby przez nich wybrane,
  3. zawiera pokoje, mogące posiadać swoje własne, wewnętrzne regulaminy. Regulaminy te nie mogą kolidować z żadnym z regulaminów serwisu.
 5. Zasady grupy Chatu Świata Magii:
  1. cała grupa posiada oddzielny regulamin Chatu Świata Magii (dostępny na http://chatsm.pl),
  2. zawiera pokoje, mogące posiadać swoje własne, wewnętrzne regulaminy. Regulaminy te nie mogą kolidować z żadnym z regulaminów serwisu,
  3. to grupa, w której pokoje dodawane są po indywidualnej decyzji Administracji.
 6. Pokoje na czacie mogą posiadać różne statusy. W tym:
  1. status pokoju prywatnego - pokój ukryty przed pozostałymi użytkownikami, nie widnieje na liście pokoi. Dostępny dla osób, które znają jego nazwę.
  2. status pokoju zwykłego - okój jest ogólnodostępny dla każdego. Wyświetla się na każdej liście pokoi,
  3. status pokoju na zaproszenie - pokój posiada status pokoju prywatnego + dostęp do niego posiadają jedynie osoby które otrzymają zaproszenie od operatora/właściciela pokoju.
 7. Pokoje założone przez użytkowników zarządzane są i moderowane przez jego właścicieli lub wyznaczonych przez nich operatorów. Administracja nie ma w zwyczaju ingerować w jego wewnętrzne ustawienia czy regulaminy, chyba że łamany jest regulamin portalu.
 8. Zabornione jest reklamowanie swoich pokoi w pokojach należących do innych użytkowników bez ich zgody.
 9. Pokoje główne to pokoje reprezentujące Portal. Wyróżnione są na stronie głównej, posiadają dodatkowe przywileje określone przez Administrację.
 10. Ranga 'pokoju głównego' może zostać przyznana przez Administrację każdemu pokojowi po indywidualnej ocenie aktywności i reprezentatywności.
 11. Pokoje główne muszą posiadać swoje wewnętrzne regulaminy.
 12. Administracja zastrzega sobie prawo do zapisu treści rozmów w pokojach oraz wszelkich wydawanych komend czatowych i użycia ich w celach naprawy i diagnozowania problemów związanych z oprogramowaniem oraz do rozwiązywania konfliktów użytkowników.
 13. Administracja zastrzega sobie prawo do przebywania w każdym pokoju założonym przez Użytkowników.

5. Emotikony

 1. Emotka to jeden obrazek - cała jej treść musi się na nim mieścić.
 2. Emotki muszą być unikalne. Duplikaty będą usuwane.
 3. Emotki muszą zawierać zrozumiały, uniwersalny dla wszystkich przekaz (nie tworzymy emotek osobistych, np. z nickiem lub podobizną/karykaturą danego czatowicza, reklamowych). Wyjątki są dozwolone po uzgodnieniu z Administracją.
 4. Nazwy emotek muszą być unikalne, uniwersalne i zrozumiałe (nie mogą zawierać np. nicków czatowiczów, losowych ciągów znaków czy słów niepowiązanych bezpośrednio z treścią emotki). Wyjątki zatwierdza Administracja.
 5. Treść emotek nie może w żaden sposób naruszać zasad dobrego smaku. Nie powinna zawierać treści o charakterze obraźliwym, łamiącym prawo RP i/lub regulaminu tego portalu.
 6. Emotka musi być dobrej jakości, w odpowiednim rozmiarze. Emotki nie mogą być uszkodzone (np. klatkowanie w przypadku GIF-ów czy efekt ziarna).
 7. Spory dotyczące emotek ostatecznie rozwiązuje decyzja Administracji.
 8. Regulamin działa wstecz od chwili jego ustanowienia. Emotki, które go naruszają, należy zgłosić Administracji.

6. Łączenie się z czatem i korzystanie z usług

 1. Użytkownik, do łączenia z czatem, ma prawo korzystać jedynie z appletu dostarczonego przez serwis oraz zewnętrznych aplikacji rekomendowanych przez Administrację.
 2. Administracja ma prawo zablokować możliwość łączenia z czatem z określonych adresów IP (w tym krajów, miast, dostawców internetu itp.), nicków i programów.
 3. Zabronione jest podszywanie się pod nicki innych użytkowników.
 4. Zabronione jest reklamowanie innych stron o profilu podobnym do profilu serwisu (czaty, strony społecznościowe) bez zgody Administracji (w tym wysyłanie linków do nich w wiadomościach prywatnych oraz prywatnych pokojach czatowych).
 5. Zabronione są wszelkie praktyki mające na celu przejęcie danych, w tym haseł, nicków, zmiany list uprawnień pokoi, nie będących własnością użytkownika.
 6. Zabrania się korzystania z usługi, w tym z protokołu oraz oprogramowania w celu innym, niż do jakiego został zaprojektowany.
 7. Wszelkie skargi i zażalenia dot. zachowania i negatywnych praktyk innych użytkowników portalu, przyjmowane są po przedstawieniu wystarczających dowodów, np. w postaci zapisu rozmowy (logów).

7. Postanowienia końcowe

 1. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, Polityki Prywatności oraz Netykiety.
 2. Ostateczną decyzję w kwestiach spornych, związanych z tym regulaminem ma Administracja serwisu.

Ostatnia modyfikacja:
10.01.2017 r.