TOP Nicki

Mamy 37122 zarejestrowanych nicków
Aktualnie 120 osób online

Towarzysz
1d, 6g, 52m
Odsiewacz_Plew
1d, 5g, 11m
~tryn
17g, 1m
informacja
14g, 8m
JanurzBiznesu
14g, 7m
musicbot
14g, 7m
buzzard
14g, 7m
Wilkor_Kabanos
10g, 7m
AnleyWise
10g, 5m
_Filch_
9g, 32m

Losowa emotka


<Rumcajs2>


Wszystkie emotikony »

Regulamin serwisu

Zobacz też Netykietę określającą ogólne zasady czatowania

1. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia, oznaczają:

 1. Portal, serwis, Polfan - całość oprogramowania i infrastruktury znajdującej się pod adresami http://polfan.pl, http://polfan.com.pl, świadczącej usługi polegające na komunikacji między użytkownikami.
 2. Użytkownik - osoba akceptująca niniejszy regulamin, w tym korzystająca z usług portalu.
 3. Nick (nick stały) - nazwa użytkownika oraz hasło możliwe do założenia przez użytkownika podczas (i po pomyślnej) rejestracji w serwisie, umożliwiające wejście na czat na prywatnym identyfikatorze.
 4. Nick tymczasowy - login bez hasła, na czacie poprzedzony znakiem tyldy (“~”), identyfikujący użytkownika, który nie posiada konta w serwisie. Login taki może być zajęty przez innych użytkowników po wygaśnięciu sesji logowania.
 5. Administracja, Server-Operatorzy, SOP-y, zespół - grupa użytkowników uprawniona do zarządzania serwisem oraz danymi użytkowników, w tym ich modyfikacją.

2. Postanowienia ogólne

 1. Serwis zbiera dane osobowe użytkowników, w tym ich adresy IP, adresy e-mail oraz pseudonimy (nicki i nicki tymczasowe) i zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach porządkowych, informacyjnych i administracyjnych. Więcej informacji o wykorzystywanych danych znajduje się w Polityce Prywatności.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści udostępnianych przez użytkowników, w tym ich pokojów, nicków oraz wiadomości i grafik udostępnianych w serwisie.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do tymczasowego/stałego zaprzestania udostępniania usług z wcześniejszym jej uprzedzeniem.
 4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności na treści publikowane przez Użytkowników podczas korzystania z usługi, w tym wysłanych wiadomości, tekstów, obrazów i innych.
 5. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki niewłaściwego korzystania z usług.

3. Użytkownicy

 1. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania i pełnej akceptacji postanowień tego regulaminu, Polityki Prywatności oraz Netykiety oraz prawa Rzeczpospolitej Polskiej podczas całego okresu korzystania z serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo do wglądu, korekty oraz usunięcia swoich danych osobowych. Nie dotyczy to treści (np. wiadomości, grafik), które udostępnił innym użytkownikom podczas korzystania z usługi.
 3. Rejestracja w serwisie oraz korzystanie z usług, korzystając z nicka tymczasowego oznacza akceptację tego regulaminu.
 4. Pełnoletni użytkownicy mogą korzystać z pokoi oznaczonych flagą “Dla dorosłych”. Do określenia wieku są wykorzystywane dane, które użytkownik podał przy rejestracji. Funkcja zmiany daty urodzin nie jest dostępna. Ewentualne błędy wynikłe podczas rejestracji, należy zgłaszać administracji.
 5. Użytkownik może uzyskać następujące poziomy uprawnień na czacie:
  1. Właściciel (owner) - uprawnienia otrzymuje osoba zakładająca swój pokój czatowy w serwisie. Może nim zarządzać, w tym: edytować uprawnienia oraz zmieniać opis i kategorię pokoju. Posiada wszystkie niższe uprawnienia.
  2. Operator (full op) - takie uprawnienia nadaje właściciel pokoju. Może wyrzucać (/kick), banować (/ban), wyciszać (/mute) użytkowników z niższym poziomem uprawnień. Posiada wszystkie niższe uprawnienia.
  3. Pół-operator (half op) - takie uprawnienia nadaje właściciel lub full op. Może wyrzucać (/kick), banować (/ban), wyciszać (/mute) użytkowników z niższym poziomem uprawnień.
  4. Tymczasowy pół-operator (tmp half op) - podobnie jak halfop. Uprawnienia są usuwane użytkownikowi po wyjściu z pokoju.

4. Pokoje

 1. Pokoje na czacie posegregowane są wg grup kategorii oraz kategorii.
 2. Na czacie istnieją dwie grupy kategorii: główna oraz pokoje Świata Magii.
 3. Grupa główna:
  1. zawiera kategorie główne, w każdej min. jeden pokój główny. Każdy pokój główny jest własnością serwisu,
  2. jest zarządzana przez Administrację; oznacza to, że pokoje w niej moderują server-operatorzy (SOP) lub/i osoby przez nich wybrane.
  3. zawiera pokoje, mogące posiadać swoje własne, wewnętrzne regulaminy. Regulaminy te nie mogą kolidować z żadnym z regulaminów serwisu.
 4. Grupa Świata Magii:
  1. zawiera pokoje przeniesione z serwisu ChatSM.pl
  2. to grupa, w której pokoje dodawane są po indywidualnej decyzji Administracji.
 5. Pokoje na czacie mogą posiadać różne statusy. W tym:
  1. status pokoju prywatnego - pokój ukryty przed pozostałymi użytkownikami, nie widnieje na liście pokoi. Dostępny dla osób, które znają jego nazwę.
  2. status pokoju zwykłego - okój jest ogólnodostępny dla każdego. Wyświetla się na każdej liście pokoi,
  3. status pokoju na zaproszenie - pokój posiada status pokoju prywatnego + dostęp do niego posiadają jedynie osoby które otrzymają zaproszenie od operatora/właściciela pokoju.
 6. Pokoje założone przez użytkowników, które nie posiadają statusu pokoju głównego serwisu, zarządzane są i moderowane przez jego właścicieli lub wyznaczonych przez nich operatorów. Administracja nie ma w zwyczaju ingerować w jego wewnętrzne ustawienia czy regulaminy, chyba że łamany jest regulamin portalu lub polskie prawo.
 7. Zabornione jest reklamowanie swoich pokoi w pokojach należących do innych użytkowników bez ich zgody.
 8. Pokój może posiadać własny, wewnętrzny regulamin nie będący sprzecznym z niniejszym regulaminem serwisu.
 9. Pokoje główne muszą posiadać swoje wewnętrzne regulaminy.
 10. Administracja zastrzega sobie prawo do zapisu treści rozmów w pokojach i użycia ich w celach naprawy i diagnozowania problemów związanych z oprogramowaniem oraz do rozwiązywania konfliktów użytkowników.
 11. Administracja zastrzega sobie prawo do przebywania w każdym pokoju założonym przez Użytkowników.

5. Emotikony

 1. Emotka to jeden obrazek - cała jej treść musi się na nim mieścić.
 2. Emotki muszą być unikalne. Duplikaty będą usuwane.
 3. Emotki muszą zawierać zrozumiały, uniwersalny dla wszystkich przekaz (nie tworzymy emotek osobistych, np. z nickiem lub podobizną/karykaturą danego czatowicza, reklamowych). Wyjątki są dozwolone po uzgodnieniu z Administracją.
 4. Nazwy emotek muszą być unikalne, uniwersalne i zrozumiałe (nie mogą zawierać np. nicków czatowiczów, losowych ciągów znaków czy słów niepowiązanych bezpośrednio z treścią emotki). Wyjątki zatwierdza Administracja.
 5. Treść emotek nie może w żaden sposób naruszać zasad dobrego smaku. Nie powinna zawierać treści o charakterze obraźliwym, łamiącym prawo RP i/lub regulaminu tego portalu.
 6. Emotka musi być dobrej jakości, w odpowiednim rozmiarze. Emotki nie mogą być uszkodzone (np. klatkowanie w przypadku GIF-ów czy efekt ziarna).
 7. Spory dotyczące emotek ostatecznie rozwiązuje decyzja Administracji.
 8. Regulamin działa wstecz od jego ustanowienia. Emotki, które go naruszają, należy zgłosić Administracji.

6. Łączenie się z czatem i korzystanie z usług

 1. Użytkownik, do łączenia z czatem, ma prawo korzystać jedynie z appletu dostarczonego przez serwis oraz zewnętrznych aplikacji rekomendowanych przez Administrację.
 2. Administracja ma prawo zablokować możliwość łączenia z czatem z określonych adresów IP oraz określonych nicków.
 3. Zabronione jest podszywanie się pod nicki innych użytkowników, w tym Administracji.
 4. Zabronione jest reklamowanie innych stron o profilu podobnym do profilu serwisu (czaty, strony społecznościowe) bez zgody Administracji (w tym wysyłanie linków do nich w wiadomościach prywanych oraz w pokojach czatowych).
 5. Zabronione są wszelkie praktyki mające na celu przejęcie danych, w tym haseł, nicków, zmiany list uprawnień pokoi, nie będących własnością użytkownika.
 6. Zabrania się korzystania z usługi, w tym z protokołu oraz oprogramowania w celu innym, niż do jakiego został zaprojektowany.
 7. Wszelkie skargi i zażalenia dot. zachowania i negatywnych praktyk innych użytkowników portalu, przyjmowane są po przedstawieniu wystarczających dowodów, np. w postaci zapisu rozmowy (logów).

7. Postanowienia końcowe

 1. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, Polityki Prywatności oraz Netykiety.
 2. Ostateczną decyzję w kwestiach spornych, związanych z tym regulaminem ma Administracja serwisu.

Ostatnia modyfikacja:
10.01.2017 r.

Twoje konto

Nick
Hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się!
Problemy z logowaniem?
Przypomnij hasło!