Strona główna » Strony » Pomoc
TOP Nicki

Mamy 60050 zarejestrowanych nicków
Aktualnie 414 osób online

Odsiewacz_Plew
5d, 14g, 19m
Farmobot
4d, 17g, 19m
buzzard
2d, 11g, 19m
informacja
2d, 11g, 19m
musicbot
2d, 11g, 19m
enneagramor
1d, 10g, 58m
~MUSKULARgrubyBRZYDKI
19g, 53m
Sympatyk_bot
16g, 45m
SadolekII
13g, 12m
dzwoneczek_
13g, 11m

Pomoc

Samouczek - jak rozpakować spakowany plik na przykładzie bota kci

http://polfan.com.pl/uploads/files/winrar_bot_instrukcja.pdf

Netykieta Polfanu

http://polfan.com.pl/?cmd=pages&option=show&id=24

Jak wgrać emotikonki do programu ICeQ?

http://portal.polfan.pl/?cmd=pages&option=show&id=22

Jak założyć pokój na chacie?

Rozwiązanie

Zaloguj się na Polfanie i w panelu użytkownika kliknij Moje pokoje. Pod listą Twoich pokoi (pokoi w których masz uprawnienia właściciela) znajduje się formularz. 

Nazwa i opis pokoju

Nazwa pokoju to inaczej jego "join" (zobacz: Komendy czatowe).

Opis pokoju to krótki opis widoczny na wszelakich listach i spisach pokoi.

Kategorie pokoi

Istnieją 2 rodzaje kategorii - wolne oraz takie, w których pokoje musi akceptować Administracja. Lista wolnych kategorii znajduje się u góry strony. Po dodaniu pokoju do jednej z takich kategorii pokój na chacie będzie widoczny od razu. W przeciwnym razie wymagane będzie oczekiwanie na aktywację.

Typy pokojów

 • Prywatny - pokój niewidoczny na liście kategorii w żadnym miejscu - ani na stronie ani w programach.
 • Publiczny - pokój publicznie widoczny i dostępny
 • Na zaproszenie - do pokoju mogą wejść jedynie osoby które mają zaproszenie od operatora

 

 

 Jak skonfigurować opcje zaawansowane w programach typu ICeQ, NPCC?

 

Ustawienia ICEQ

 

 

Pomoc Malina

 

 

Dostępne komendy

Rozwiązanie

Poniższe komendy dostępne są na naszym czacie. Niektóre z nich mogą nie działać na Twoich nickach ze względu na posiadany poziom uprawnień.

Systemowe

 • /help - Wyświetla listę poleceń lub opis polecenia
 • /me - Informowanie o własnej akcji
 • /msg - Wiadomość prywatna
 • /notice - Wiadomość prywatna w oknie czatu
 • /quit - Zakończenie połączenia z serwerem czata

Uprawnienia i użytkownicy

 • /guest - Ustawienie koloru użytkownikowi
 • /unguest - Usunięcie koloru użytkownikowi
 • /op - Nadanie uprawnień operatora
 • /halfop - Nadanie uprawnień półoperatora
 • /tempop - Nadanie uprawnień półoperatora tymczasowego
 • /unop - Odebranie uprawnień operatora
 • /ops - Lista operatorów i ich uprawnień w danym pokoju
 • /owners - Lista właścicieli oraz operatorów danego pokoju
 • /info - Informacja o użytkowniku

Pokoje

 • /roominfo - Informacja o pokoju
 • /topic - Stawienie/sprawdzenie tematu dyskusji w pokoju
 • /untopic - Usunięcie aktualnego tematu dyskusji
 • /join - Wejście do pokoju
 • /part - Wyjście z pokoju
 • /invited - Lista użytowników zaproszonych do pokoju
 • /invite - Dodanie zaproszenia
 • /uninvite - Cofnięcie zaproszenia
 • /mode - Ustawienie trybu pokoju
 • /history - Wyświetl historię ostatnich wiadomości

Banowanie i kopanie

 • /bans - Wyświetl listę banów
 • /ban - Ustaw bana dla czatowicza
 • /unban - Zdejmij bana z adresu IP
 • /banip - Ustaw bana na adres IP
 • /kick - Wyrzucenie osoby z pokoju

Znajomi i ignorowani

 • /buddies - przyjaciele
 • /buddy - dodaj przyjaciela
 • /unbuddy - usuń przyjaciela
 • /ignored - ignorowani
 • /ignore - ignoruj
 • /unignore - odignoruj

Administracyjne (wybrane)

 • /catlistrooms - Wyświetl listę pokoi przypisanych do danej kategorii
 • /roomaddcat - Dodaj pokój do kategorii
 • /roomremovecat - Usuń pokój z kategorii
 • /roomlistcats - Wyświetl listę kategorii do których należy pokój
 • /addowner - Dodaj właściciela pokoju
 • /removeowner - Usuń właściciela pokoju
 • /description - Ustawienie opisu pokoju widoczny (obok jego nazwy) na liście kategorii

Emotikonki

 • /emotlist - Lista emotikon
 • /emotinfo - Informacje o emotikonie
 • /emotcount - Liczba emotikon dostępnych dla pokoju

Uprawnienia w pokojach

Rozwiązanie

W każdym pokoju może być utworzona następująca hierarchia osób z uprawnieniami:

 1. Owner - właściciel pokoju. Posiada najwyższe uprawnienia, widzi prawdziwe IP, może kopać/banować, dodawać/usuwać wszystkich operatorów. Właścicieli może być kilku.
  Uwaga. Osoba która posiada ownera w pokoju, może nim zarządzać (dodawać opy/ownerów, usunąć pokój całkiem) przez stronę chatu!
 2. FullOp - pełny operator. Widzi prawdziwe IP, może kopać/banować oraz dodawać/usuwać halfopów. Fullopów może być kilku.
 3. HalfOp - pół-operator. Widzi maskowane IP, może kopać/banować zwykłych użytkowników. Halfopów może być kilku.

Oprócz tego, każdy użytkownik z jednym z powyższych uprawnień może:

 • zmieniać temat w pokoju,
 • zmieniać kolory nicków innych użytkowników.

Uwaga: dodawać i usuwać ownerów (właścicieli) pokojów mogą tylko Serwer Operatorzy (Administracja).

Pokoje tymczasowe

Rozwiązanie

Czym jest pokój tymczasowy?

Pokój tymczasowy to najprościej mówiąc pokój który tworzony jest przy przy wejściu do niego i usuwany po tym jak wyjdzie z niego ostatnia osoba.

Pokój tymczasowy zostanie utworzony gdy użytkownik zechce wejść do pokoju który nie istnieje (często poprzez np. literówkę w joinie). Pierwsza osoba która do niego wejdzie staje się automatycznie jego właścicielem. W takim pokoju można wykonywać wszystkie operacje co w zwykłym pokoju.

Różnice między pokojem zwykłym a tymczasowym

 • wszystkie pokoje tymczasowe znajdują się w jednej kategorii "Tymczasowe" (nie zawsze widoczna),
 • pokój tymczasowy jest usuwany z pamięci chatu po opuszczeniu go przez ostatnią osobę,
 • pokoje tymczasowe mogą przydać się na jednorazowe wydarzenia (można nadawać prawa operatora, kopać, banować)

Aby pokój został pokojem stałym (nie usuwalnym) wystarczy go założyć na stronie po zalogowaniu.

 

 

Polecenia

/help - Wyświetla listę poleceń lub opis polecenia
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

/help [polecenie] - wyświetla informację o poleceniu polecenie
Np. /help op - wyświetla informację o poleceniu /op
Jeśli polecenie nie zostało podane, /help wyświetla listę wszystkich dostępnych poleceń.

/me - Informowanie o własnej akcji
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

/me {tekst czynności} - wyświetla tekst jako wypowiedź, ale bez dwukropka
Np. /me idzie spać - wyświetli dmc idzie spać (jeśli jesteś mną ;-)

/msg - Wiadomość prywatna
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

/msg {uzytkownik} {tekst} - wysłanie wiadomości prywatnej tekst do użytkownika użytkownik

/notice - Wiadomość prywatna w oknie czatu
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

/notice {użytkownik} {tekst} - wysłanie wiadomości prywatnej tekst do użytkownika. W przeciwieństwie od /msg, polecenie /notie nie powoduje otworzenia nowego okna rozmowy prywatnej w konsolach.
Wiadomość prywatna wyświetlana jest w oknie pokoju. Jej widoczność jest jednak ograniczona do nadawcy i adresata.

/join - Wejście do pokoju
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

/join {nazwa} - wejście do pokoju nazwa.
Jeżeli taki pokój nie istnieje, zostanie utworzony a osoba wydająca polecenie /join stanie się automatycznie jego właścicielem. Tak utworzony pokój jest tymczasowym - w przypadku braku odwiedzających zostanie on automatycznie usunięty po upływie 1 godziny.

/part - Wyjście z pokoju
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

/part [komunikat] - wyjście z bieżącego pokoju z ewentualnym komunikatem

/topic - Ustawienie/sprawdzenie tematu dyskusji w pokoju
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer/AnyOperator

/topic [temat] - ustawienie nowego tematu dyskusji.
Jeśli nie podano tematu, to polecenie /topic wyświetla aktualny temat.

/untopic - Usunięcie aktualnego tematu dyskusji
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

/untopic - powoduje usunięcie aktualnego tematu rozmów w danym pokoju.

/guest - Ustawienie koloru użytkownikowi
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator
 • /guest {użytkownik} [numer koloru] - przydzienie koloru o danym numerze numer koloru użytkownikowi w pokoju; kolorów jest 15, od 1 do 15.
 • /guest {użytkownik} - pominięcie numeru koloru spowoduje przydzielenie użytkownikowi koloru o numerze następnym, względem aktualnego. Jeśli do tej pory był kolor nr 4 to po wydaniu /guest {użytkownik} będzie 5.
 • /guest {użytkownik} #RRGGBB - gdzie RR to wartość barwy czerwonej koloru (od 00 do FF), GG - barwa zielona, BB - barwa niebieska. Tutaj można używać kodów HTML dla kolorów, patrz http://fonty.pl/kolory.htm.
 • /guest [numer koloru] - Można też używać polecenia /guest bez podania użytkownika; wtedy kolor ustawiany jest osobie wydającej polecenie, np. /guest 5.
/unguest - Usunięcie koloru użytkownikowi
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

/unguest {użytkownik} - odebranie użytkownikowi koloru. Brak koloru reprezentuje czarny

/kick - Wyrzucenie osoby z pokoju
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

/kick {użytkownik} [powód] - wyrzucenie użytkownika z ewentualnym podaniem powodu.
Uprawnienia: Z pokoju wyrzucić można wyłącznie użytkownika o taki samym lub niższym poziomie uprawnień.
Dla przykładu: właściciel może wyrzucić każdego użytkownika, ale zwykły op nie może wyrzucić właściciela.

/op - Nadanie uprawnień operatora
Minimalny poziom uprawnień: Owner

/op {użytkownik} - nadanie uprawnień pełnego operatora użytkownikowi.
Pełny operator może nadawać uprawnienia operatorów niższego poziomu (half, temp), kopać oraz banować (niezaimplementowane). Pełny operator nie może wyrzucić ani zbanować właściciela pokoju.

/halfop - Nadanie uprawnień półoperatora
Minimalny poziom uprawnień: FullOperator

/halfop {użytkownik} - nadanie uprawnień półoperatora użytkownikowi. Półoperator może nadawać uprawnienia operatorów niższego poziomu (temp), kopać oraz banować (niezaimplementowane).
Półoperator nie może wyrzucić ani zbanować właściciela pokoju oraz pełnego operatora.

/tempop - Nadanie uprawnień półoperatora tymczasowego
Minimalny poziom uprawnień: HalfOperator

/tempop {użytkownik} - nadanie uprawnień półoperatora tymczasowego użytkownikowi.
Użytkownik gubi swoje uprawnienia po opuszczeniu danego pokoju. Półoperator tymczasowy nie może nadawać uprawnień. Może jedynie kopać oraz banować (niezaimplementowane). Półoperator nie może wyrzucić ani zbanować właściciela pokoju, pełnego operatora oraz półoperatora.

Alternatywnie, to samo polecnie dostępne jest pod nazwą tmphalfop. Pozwala to zachować kompatybilność z konsolą NPCC.

/unop - Odebranie uprawnień operatora
Minimalny poziom uprawnień: Owner

/unop {użytkownik} - cofnięcie wszelkich uprawnień użytkownikowi.

/ops - Lista operatorów i ich uprawnień w danym pokoju
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

Wyświetla listę operatorów w danym pokoju. Format otrzymywanej odpowiedzi jest wymuszony przez konsole ICeQ i NPCC.

/owners - Lista właścicieli oraz operatorów danego pokoju
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

Wyświetla kompletną listę operatoró i właścicieli danego pokoju. Polecenie to jest nieokrojoną wersją /ops

/broadcast - Wysyłanie komunikatu do wszystkich
Minimalny poziom uprawnień: AnyServerOperator

/broadcast [grupa] {treść wiadomości} - wyślanie wiadomości do wszystkich zalogowanych użytkowników. Wiadomość można wysłać do użytkowników w wybranej grupie kategorii (grupa) lub do wszystkich (*)

/time - Czas serwera
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer
 
/test - Polecenie testowe
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer
 
/stats - Statystyki serwera
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer
 
/info - Informacja o użytkowniku
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

/info {użytkownik} - wyświetla informację o danym użytkowniku.

/fullinfo - Pełna informacja o użytkowniku
Minimalny poziom uprawnień: Root

/fullinfo {użytkownik} - wyświetla pełną informację o użytkowniku. Informacje te są istotne z punktu widzenia administracji serwerem (statyki użytkownika, zajmowana pamięć, wielkości i typy kolekcji danych, itd.)

/roominfo - Informacja o pokoju
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

/roominfo {nazwa pokoju}

 
/invited - Lista użytowników zaproszonych do pokoju
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

/invited - wyświetla listę osób zaproszonych do pokoju. W przypadku ustawionej flagi +Inv tylko te osoby mogą wejść

/invite - Dodanie zaproszenia
Minimalny poziom uprawnień: HalfOperator

/invite {użytkownik} - wysłanie zaproszenia do pokoju danemu użytkownikowi

/uninvite - Cofnięcie zaproszenia
Minimalny poziom uprawnień: HalfOperator

/uninvite {użytkownik} - odebranie zaproszenia do pokoju użytkownikowi

/mode - Ustawienie trybu pokoju
Minimalny poziom uprawnień: Owner

/mode {[+|-]iplt} [limit] - ustawia bądź wyświetla aktualny tryb pokoju.
Operator + lub - odpowiada za włączenie (+) lub wyłączenie (-) danego trybu pokoju.
/mode - wyświetla tryb pokoju

Tryby:

 • Inv - pokój tylko na zaproszenie; przy wejściu do pokoju sprawdzane jest zaproszenie (patrz polecenie /invite)
 • Prv - ukryj pokój; nie będzie on wyświetlany na liście pokoi
 • Lim - ustal górny limit osób w pokoju na [limit]
 • Tmp - ustaw pokój jako tymczasowy. Flaga +TMP oznacza, że pokój zostanie usunięty jeśli przez klika minut nikt się w nim nie pojawi.
 • Hist - wyświetlaj historię wypowiedzi każdemu, zaraz po jego wejściu do pokoju.
 • HAI - użytkownik nieposiadający minimalnych uprawnień operatorskich nie będzie mógł wyświetlić listy operatorów/właścicieli oraz listy banów.
 • Reg - do pokoju mogą wejść wyłącznie użytkownicy zarejestrowani.
 • Ad - do pokoju mogą wejść wyłącznie osoby pełnoletnie, które potwierdził swoją pełnoletniość w profilu użytkownika.

Przykład:
/mode +inv
- włącz sprawdzanie zaproszeń przy wejściu do pokoju
/mode -inv
- wyłącz sprawdzanie zaproszeń; teraz każdy może wejść
/mode +lim 50
- ustaw limit jednoczesnych użytkowników w pokoju na 50

/terminate - Zakończenie pracy serwera z poziomu połączenia
Minimalny poziom uprawnień: Root
 • /terminate shutdown - zamknij serwer i przerwij działanie skryptu ./runme.sh
 • /terminate restart - zamknij serwer ale kontynuuj działąnie skryptu ./runme.sh
 • /terminate segv - zamknij serwer symulując błąd Segmentation Fault (+ zrzut pamięci)
/quit - Zakończenie połączenia z serwerem czata
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

/quit [komunikat] - zakończenie połączenia wraz z wyświetleniem ewentualnego komunikatu przy opuszczaniu pokoi

/bans - Wyświetl listę banów
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

Wyświetla listę banów dla aktualnego pokoju

/ban - Ustaw bana dla czatowicza
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

Składnia:

/ban nick [czas] [powód] - dodaje bana dla użytkownika nick na podany czas (w minutach) oraz powód

Przykład:

 • /ban dmc - daje bana użytkownikowi dmc na domyślny czas oraz bez podania powodu
 • /ban dmc 60 - daje bana użytkownikowi dmc na 60 minut oraz bez podania powodu
 • /ban dmc bo tak - daje bana użytkownikowi dmc na domyślny czas oraz z powodem "bo tak"
 • /ban dmc 120 bo tak - daje bana użytkownikowi dmc na dwie godziny oraz z powodem "bo tak"

Uwaga! Polecenie wyrzuca również osobę o podanym nicku z pokoju.

/unban - Zdejmij bana z adresu IP
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

/unban ip - zdejmuje bana z adresu ip

Przykład:

 • /unban 22.33.44.55 - zdjęcie bana dla adresu 22.33.44.55

Uwaga! W przypadku, gdy adres ip blokowany jest przez więcej niż jeden ban, zostaną one zdjęte.

/banip - Ustaw bana na adres IP
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

/banip ip [czas] [powód] - dodaj bana dla adresu ip na podany czas oraz powód

Przykład:

 • /banip 22.33.44.55 60 - dodaje bana dla adresu ip 22.33.44.55 na czas 60 minut, bez podania powodu
 • /banip 22.33.44.55 120 bo tak - dodaje bana dla adresu ip 22.33.44.55 na czas 120 minut, z powodem "bo tak"

Adres IP
Możliwe jest podawanie adresów IP w czterech postaciach:

 • 1.2.3.4 - wskazując konkretny adres ip
 • 1.2.3.*, 1.2.*.*, 1.*.*.* - wskazując rodzinę adresów IP, gdzie * oznacza dowolną wartość w adresie IP (dla kompatybilności ze starym polczatem)
 • 1.2.23.0/255.255.255.0 - wskazując na rodzinę adresów IP z podaniem maski podsieci
 • 1.2.23.0/24 - wskazując na rodzinę adresów IP z podaniem maski podsieci jako maski lewostronnej
/bantime - Ustawienie domyślnego czasu bana w pokoju
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

W trakcie

/buddies - Wyświetl listę znajomych
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

W trakcie

/buddy - Dodaj osobę do listy znajomych
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

w trakcie

/unbuddy - Usuń osobę z listy znajomych
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

w trakcie

/reversebuddy - Zmień status osoby jako znajomego
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

w trakcie

/ignored - Wyświetl listę osób ignorowanych
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

w trakcie

/ignore - Ignoruj daną osobę
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

w trakcie

/unignore - Przestań ignorować daną osobę
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

w trakcie

/reverseignore - Zmień status ignorowania danej osoby
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

w trakcie

/cglist - Wyświetl listę dostępnych grup kategorii
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer
 
/cglistcats - Wyświetl listę kategorii w wybranej grupie kategorii
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

/cglistcats {grp_id}- wyświetl listę katregorii dostępnych w grupie o podanej nazwie

/cg - Zmienia aktualną grupę kategorii
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

/cg {grp_id}- Zmienia aktualną grupę tematyczną (grupę kateogrii i pokoi) na grp_id.
Listę dostępnych grup kategorii można uzyskać za pomocą polecenia /cglist

/catlistrooms - Wyświetl listę pokoi przypisanych do danej kategorii
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

/catlistrooms {cat_id} - wyświetl listę pokoii przypisanych do kategorii o nazwie

/roomaddcat - Dodaj pokój do kategorii
Minimalny poziom uprawnień: AnyServerOperator

w trakcie

/roomremovecat - Usuń pokój z kategorii
Minimalny poziom uprawnień: AnyServerOperator

w trakcie

/roomlistcats - Wyświetl listę kategorii do których należy pokój
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

w trakcie

/owner - Dodaj właściciela pokoju
Minimalny poziom uprawnień: Owner

/addowner {użytkownik} - nadanie uprawnień właściciela pokoju.
Właściciel nie może zostać wyrzucony z pokoju ani zbanowany. Może również wejść pomimo limitu użytkowników czy braku zaproszeń.
Generalnie - może wszystko w ramach pokoju.

/unowner - Usuń właściciela pokoju
Minimalny poziom uprawnień: Owner

/removeowner {użytkownik} - usunięcie użytkownika z listy właścicieli danego pokoju

/description - Ustawienie opisu pokoju widoczny (obok jego nazwy) na liście kategorii
Minimalny poziom uprawnień: Owner

/description [opis] - ustawienie opis pokoju.

/ver - Wyświetl wersję serwera
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

w trakcie

/skick - Wyrzucenie osoby z serwera
Minimalny poziom uprawnień: AnyServerOperator

/skick {użytkownik} [powód] - wyrzucenie użytkownika z ewentualnym podaniem powodu.
Uprawnienia: Właściciel (Root) nie może zostać z niego wyrzucony; operatorzy niższego szczebla mogą się dowolnie wyrzucać, jeśli mają taką potrzebę ;)

/emotlist - Liczba emotikon dostępnych dla pokoju
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

Polecenie wyświetla liczbę emotikon dostępnych dla danego pokoju oraz informację, czy liczba ta pochodzi z kontenera indywidualnego (dla danego pokoju), czy z kontenera globalnego.

/emotadd - Dodaj emotikonę do pokoju
Minimalny poziom uprawnień: FullOperator

/emotadd nazwa href - dodanie emotikony id o adresie href do kontenera lokalnego (indywidualnego dla danego pokoju).
Jeśli w pokój nie ma własnego kontenera lokalnego tylko korzysta z globalnego, to tworzony jest nowy - pusty kontener i do niego dodawana jest emotikona.
Uwaga! W przypadku utowrzenia kontenera lokalnego dla pokoju, emotikony z kontenera globalnego przestają obowiązywać!

/emotremove - Usuń emotikonę z pokoju
Minimalny poziom uprawnień: FullOperator

/emotadd nazwa href - usuwa emotikonę id z kontenera lokalnego (indywidualnego dla danego pokoju).
Jeśli z lokalnego kontenera usunięto już wszystkie emotikony (jest on pusty), to w pokoju obowiązują emotikony z kontenera głównego.

/emotlist - Lista emotikon
Minimalny poziom uprawnień: FullOperator

Wyświetla listę emotikon dla danego pokoju, jeśli operator/właściciel taki kontener utworzyli.
Jeśli nie utworzyli, to wyświetlane są emotikony z kontenera globalnego dla całego serwera. Zawartość kontenera ustala jest odgórnie - przed administratorów serwera.

/emotinfo - Informacje o emotikonie
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

/emotinfo id - wyświetla informacje o emotikonie id, takie jak: scieżkę HTTP, ikonkę, liczbę wyświetleń oraz datę ostatniego wyświetlenia.
Podawany jest również kontener, z którego pochodzi emotikona: globalny (dla serwera i pokoi bez emotikon) oraz lokalny (indywidualny dla danego pokoju)

/history - Pokaż ostatnie wypowiedzi
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

Polecenie wyświetla N ostatnich wypowiedzi w danym pokoju. Liczba N jest określana poleceniem /historylimit

/historylimit - Ustaw limit ostatnich wypowiedzi
Minimalny poziom uprawnień: Owner

/historylimit [wartość] - polecenie ustawia wielkość historii w danym pokoju. Górnym ograniczeniem jest parametr serwera (domyślnie 10 tekstów)

/mute - brak opisu
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

w trakcie

/unmute - brak opisu
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

w trakcie

/muted - brak opisu
Minimalny poziom uprawnień: NormalPlayer

w trakcie

/reversemute - brak opisu
Minimalny poziom uprawnień: AnyOperator

w trakcie

 

 

Twoje konto

Nick
Hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się!
Problemy z logowaniem?
Przypomnij hasło!

Losowa emotka