Lista dostępnych poleceń

Poniższe komendy dostępne są na naszym czacie. Niektóre z nich mogą nie działać na Twoich nickach ze względu na posiadany poziom uprawnień.

Systemowe

 • /emotinfo - informacje o emotikonie
 • /help - wyświetla listę poleceń lub opis polecenia
 • /history - wyświetla ostatnie wypowiedzi
 • /info - wyświetla informacje o użytkowniku
 • /join - wejście do pokoju
 • /me - informowanie o własnej akcji
 • /msg - wiadomość prywatna
 • /notice - wiadomość prywatna w oknie głównym
 • /part - wyjście z pokoju z ewentualnym komunikatem
 • /patrons - lista patronów Polfan.pl
 • /quit - zakończenie połączenia z serwerem
 • /stats - statystyki serwera
 • /test - polecenie testowe
 • /time - czas serwera
 • /ver - wyświetla wersję serwera

Uprawnienia i użytkownicy

 • /guest - ustawienie koloru użytkownikowi
 • /halfop - nadanie uprawień półoperatora
 • /mode - ustawienie trybów w pokoju
 • /myrooms - wyświetla listę pokoi w których użytkownik jest właścicielem
 • /op - nadanie uprawnień operatora
 • /ops - lista operatorów i ich uprawnień w danym pokoju
 • /owner - nadanie uprawień właściciela
 • /owners - lista właścicieli oraz operatorów danego pokoju
 • /tempop - nadanie uprawnień półoperatora tymczasowego
 • /tmphalfop - nadanie uprawień półoperatora tymczasowego
 • /topic - ustawienie/sprawdzenie tematu dyskusji w pokoju
 • /unguest - usunięcie koloru użytkownikowi
 • /unop - odebranie uprawnień operatora
 • /unowner - odebranie uprawień właściciela pokoju
 • /untopic - usunięcie tematu dyskusji w pokoju

Pokoje

 • /category - wyświetl (ustaw) kategorię pokoju
 • /catlistrooms - wyświetla listę pokoi przypisanych do danej kategorii
 • /cg p/sm - zmienia aktualną grupę kategorii
 • /cglist - wyświetla listę dostępnych grup kategorii
 • /cglistcats - wyświetla listę kategorii w wybranej grupie (p - Polfan, sm - Świat Magii)
 • /description - ustawienie opisu pokoju widocznego na liście pokoi
 • /emotcount - lista emotikon dostępnych dla pokoju
 • /historylimit - ustaw limit ostatnich wypowiedzi
 • /invite - wysłanie zaproszenia do pokoju
 • /invited - lista użytkowników zaproszonych do pokoju
 • /roominfo - informacje o pokoju
 • /uninvite - cofnięcie zaproszenia do pokoju
 • /untopic - usunięcie aktualnego tematu dyskusji

Banowanie i kopanie

 • /ban - nadanie bana
 • /banip - nadanie bana na IP
 • /bans - wyświetla listę banów w pokoju
 • /bantime - ustawienie czasu bana w pokoju
 • /kick - wyrzucenie użytkownika z pokoju
 • /mute - odebranie możliwości pisania na ogólnym
 • /muted - lista osób bez możliwości pisania na ogólnym
 • /unban - zdjęcie bana z IP
 • /unmute - przywrócenie możliwości pisania na ogólnym

Znajomi i ignorowani

 • /buddies - wyświetla listę przyjaciół
 • /buddiesme - wyświetla listę osób, którzy mają Cię na liście przyjaciół
 • /buddy - dodaj osobę do listy przyjaciół
 • /ignore - ignoruj daną osobę
 • /ignored - wyświetla listę osób ignorowanych
 • /ignoredme - wyświetla listę osób ignorujących
 • /unbuddy - usuń użytkownika z listy przyjaciół
 • /unignore - usuń użytkownika z listy ignorowanych

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do wszystkich poleceń, które będą dostępne na Polfanie, należy wpisać komendę /help *. W ten sposób, uzyskasz spis dostępnych poleceń, krótki opis. Kolorem szarym będą oznaczone polecenia, do których nie masz dostępu. 

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
7
Ocena :

Zależne artykuły