Funkcja ignorowany

Jeżeli przeszkadza Ci jakiś użytkownik w rozmowie bądź przeszkadzają Ci jego wypowiedzi, możesz skorzystać z opcji ignorowania

 

# na liście osób w pokoju odnajdź wybrany nick, kliknij go prawym przyciskiem myszki i wybierz z menu opcję ignorowany

# po tej opcji, wypowiedzi takiego użytkownika nie będą dla Ciebie widoczne, a na liście osób w pokoju jego nick będzie przekreślony

 

# w każdym momencie możesz zmienić zdanie i przestać ignorować użytkownika. Aby to zrobić, należy postępować jak wcześniej i ponownie kliknąć ignorowany.

 

Dla osób które lubią korzystać z komend ; )))

/ignore ID dodaje użytkownika o identyfikatorze ID do listy osób ignorowanych
/unignore ID usuwa ID z listy osób ignorowanych 
/ignored pokazuje listę osób ignorowanych

 

 

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
14
Ocena :

Zależne artykuły